[Web prezentacija JU MSŠ Čelić] UPIS SAMO ŠTO NIJE POČEO

Zašto Mješovita srednja škola Čelić?!

 • Besplatan prevoz za učenike
 • Smanjeni troškovi školovanja
 • Blizina škole
 • Ponuda najatraktivnijih zanimanja na tržištu rada
 • Pristupačnost profesora
 • Stipendiranje najboljih učenika
 • Izvanredni uslovi
 • Više vremena za odmor i učenje

Upis počinje u junu 2020.

2020-06-01T08:00:00

  days

  hours  minutes  seconds

until

ODLUČI SE NA VRIJEME

Ekonomska škola
Poslovno – pravni tehničar
Ekonomski tehničar – Finansijsko računovodstveni smjer

Medicinska škola
Medicinska sestra – tehničar

Mašinska tehnička škola
Mašinski tehničar

Poljoprivredno – prehrambena škola
Prehrambeni prerađivač

Mašinska stručna škola
automehaničar
zavarivač

Javna ustanova Mješovita srednja škola Čelić i ove školske godine posjetila je učenike u osnovnim školama kako bi sprovela anketu u cilju kreiranja Plana upisa koji najbolje odgovara potrebama učenika. Dobijeni rezultati upitnika dali su nam ključne smjernice kod utvrđivanja ponude zanimanja u narednoj školskoj godini. Željeli smo da, kao i svake godine, odgovorimo potrebama učenika i da se na konačnoj listi nađu baš ona zanimanja za koje ste vi pokazali izrazito interesovanje. S tim u vezi, u nastavku objave upoznajte se konačnom ponudom zanimanja koja je isključivo kreirana na osnovu vašeg interesovanja. S obzirom na trenutnu situaciju, detalje oko načina predaje dokumentacije objavit ćemo u narednom periodu.Čime se ponosimo!?

Osim što Mješovita srednja škola Čelić nudi najatraktivnija zanimanja na tržištu rada, postoji nekoliko drugih razloga koji će vas sigurno opredijeliti za nastavak školovanja baš u našoj ustanovi. Ponosni smo na prošlogodišnje rezultate vrednovanja mješovitih srednjih škola na području Tuzlanskog kantona gdje je Mješovita srednja škola Čelić napravila skok od čak 12 mjesta na rang listi, te tako se našla među 10 najboljih mješovitih škola na području Tuzlanskog kantona. Ponosni smo na rezultate sa kantonalnih, federalnih i državnih takmičenja. Ponosni smo na realizovane projekte u skorije vrijeme od kojih bi posebno istakli:
– zamjena kompletnog školskog namještaja (stolice, klupe, školske table)
– opremanje kabineta informatike – vrijednost projekta 3 000 KM
– modernizacija nastave putem LCD televizora u gotovo svim učionicama
– opremanje radionice za automehaničare – (realizacija u toku) vrijednost projekta 3 500 KM
– opremanje đačkog kutka
– izgradnje pristupne rampe za učenike s poteškoćama u razvoju (3 000 KM)
– rekonstrukcija kompletnog sistema grijanja (12 200 KM)
– sanacija mokrih čvorova (16 670 KM)
– zamjena stolarije (28 969 KM)
– nabavka medicinske lutke (1 000 KM)

Mješovita srednja škola Čelić čvrsto je opredijeljena da svakog našeg učenika stavi u centar pažnje kreirajući kvalitetne uslove koji će osigurati ne samo kvalitetnije obrazovanje, nego i fizički komfor.

Siguran put do uspjeha

Ponuda zanimanja


Prije nego što detaljno pregledate web prezentaciju naše škole, u prilogu ćete pronaći jako zanimljiv video uradak učenika Mješovite srednje škole Čelić. Cilj je našim budućim učenicima olakšati izbor zanimanja.

Mašinska stručna i Mašinska tehnička škola u JU MSŠ Čelić

Mašinski tehničar

Mašinski tehničari se bave poslovima vezanim za projektovanje, gradnju, upotrebu i održavanje alata i mašina. Mogu raditi u odeljenjima konstrukcije mašina i alata, na pripremi i vođenju proizvodnje mašinskih delova i alata te u kontroli rukovanja i održavanja alatnih mašina u proizvodnim pogonima. Konstruisanjem alata i mašina bave se u timu sa mašinskim inženjerima. Školovanje traje 4 godine.

Zavarivač

Zavarivač spaja metalne dijelove različitim postupcima zavarivanja. Zbog velike raširenosti primjene, koju međutim prate prilično zahtjevni radni uvjeti, zavarivači spadaju među najtraženija zanimanja. Školovanje traje 3 godine.

Automehaničar

Automehaničar održava i popravlja motorna vozila u servisnim i remontnim radionicama, u servisima proizvođača automobila i u obrtničkim radionicama. Školovanje traje 3 godine.

Mašinska tehnička i Mašinska stručna škola počela je sa radom u okviru Mješovite srednje škole Čelić 1993.god, kao jedna od prvoregistrovanih struka škole. Počela je sa odličnim nastavnim kadrom, koji se nije mnogo mijenjao sve do danas. Nastavni kadar čine mašinski inženjeri sa preko trideset godina radnog staža od čega u privredi oko deset. Svi profesori su prije svega ljudi koji vole svoj posao i žele znanje i vještine prenijeti na svoje učenike. Ova škola obrazuje mašinske tehničare kao četverogodišnje zanimanje kao i instalatere centralnog grijanja ,plinske i vodoinstalatere, automehaničare, zavarivače i bravare, u trogodišnjem trajanju. Završetkom trogodišnjeg zanimanja omogućeno je vanredno školovanje za mašinske tehničare. Ova škola nudi obrazovanje programa za zanimanja koja se traže na tržištu rada u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, a naše diplome priznate su u zemljama EU. Naši učenici veoma su uspješni na kantonalnim i državnim takmičenjima (posebno na Festivalu rada srednjih stručnih i tehničkih škola), kao i u izložbama radova na općinskom kantonalnom i državnom nivou. Obrazovnim programom u mašinskoj stučnoj školi stiču se teorijska i praktična znanja i vještine dovoljne za samostalan početak rada u firmi, i daju solidnu podlogu za nastavak školovanja. Radionice i učionice kvalitetno su opremljene nastavnim sredstvima i pomagalima, tako da se nastava odvija prema važećim nastavnim planovima i programima.


Budžetom općine Čelić za 2020. godinu predviđena je subvencija prevoza učenika. S obzirom na visinu učeničkih putničkih karti, uštede na godišnjem nivou za roditelje iznose i preko 700 KM. To je zasigurno značajna svota ako u obzir uzmemo i ostale troškove koje roditelji moraju planirati tokom jedne školske godine.


Poljoprivredno – prehrambena škola u JU MSŠ Čelić


Prehrambeni prerađivač

Prehrambeni prerađivači organiziraju primanje, rukovanje, čuvanje i usklađivanje prehrambenih sirovina i proizvoda, vode prehrambene proizvodne pogone. Mogu raditi u proizvodnji mlijeka i mliječnih proizvoda, preradi mesa i riba, voća i povrća, u mlinarstvu i preradi brašna, u proizvodnji konditorskih proizvoda, šećera i škroba, ulja i masti, vina i drugih pića, kvasca i octa, u tehnologiji fermentacijskih procesa i obradi otpadnih voda.Imajući u vidu činjenicu  da je okosnica našeg razvoja poljoprivredna proizvodnja i prerada poljoprivrednih proizvoda, nameće se potreba školovanja novih generacija koje će biti osposobljene za razvijanje  ove naše strateški  najvažnije privredne grane prema savremenim standardima Evropske unije. Ti savremeni standardi  su ugrađeni u novi  EU-VET nastavni plan i program čiju je izradu za Bosnu i Hercegovinu finansirala Evropska unija. Nastavni plan i program obezbjeđuje sticanje znanja , vještina i kompetencija  čije je težiste na većem broju časova praktične nastave  uz činjenicu da diploma koju učenik stekne na kraju školovanja važi i u inostranstvu  što otklanja smetnju za zapošljavanje u zemljama Evropske unije. Naši učenici iz prethodnih generacija koji su završili  Poljoprivredno-prehrambenu i Poljoprivrednu tehničku školu već su kvalitetni radnici i stručnjaci u prehrambenim pogonima i plantažama  naše regije a neki su našli u ovoj struci posao u inostranstvu. Predavači u oblasti stručnih predmeta, praktične nastave i opšteobrazovnih predmeta su stručnjaci  sa višegodišnjim iskustvom. Kod nekih, to iskustvo je sticano u prerađivačkim pogonima naših poznatih proizvođača, dok drugi svoja iskustva i znanja već proširuju specijalizirajući pojedine oblasti prerade hrane. Nastava opšteobrazovnih i stručnih predmeta obavlja se u učionicama i opremljenim kabinetima za informatiku i druge predmete. Praktična nastava se obavlja u školskoj radionici. Pored ovoga izvode se  posjete  drugim  tvornicama iz oblasti prerade hrane na našoj regiji i šire. Za učenike poljoprivredne – prehrambene škole planiraju se posjete plantažama , vinogradima i poljoprivrednim dobrima koji njeguju tradicionalno kvalitetnu proizvodnju. Nakon  školovanja, za učenike stručne škole omogućen je nastavak školovanja u nekoj od tehničkih škola istog zanimanja a za učenike koji završe tehničku školu omogućen je upis na poljoprivredni ili tehnološki fakultet odgovarajuće struke. Budućnost Bosne i Hercegovine je poljoprivreda i u okviru nje  naročito proizvodnja zdrave hrane na osnovu savremenih profitabilnih metoda proizvodnje. Naš lokalitet  nosi tradiciju kvalitetne proizvodnje voća naročito  šljive, jagode i drugog jagodastog voća. To nije slučajno jer imamo kvalitetno zemljište, klimu i blago brdoviti reljef koji omogućava dobru izloženost suncu tokom godine. Nameće se potreba za kvalitetnim radnicima koji će imati znanja i vještine da kvalitetno proizvedu i prerade  poljoprivredne proizvode ovog kraja bilo u okviru ličnih plantaža,  manjih prerađivačkih pogona ili već poznatih tvornica kao što je Bimal i Šećerana Brčko, Tuzlanska pivara, Bosnaplod Brčko, Voćar Rahić , Mlin Ljubače, pekara Klas itd.


U MSŠ Čelić djeca stiču kvalitetno obrazovanje, roditelji imaju bolju kontrolu nad djetetom, manji trošak školarine a djeca imaju više vremena za školske aktivnosti. Ono što MSŠ Čelić razlikuje od drugih škola jeste što radi na izgradnji ličnosti kroz razne vannastavne aktivnosti, djeca stiču slobodu izražavanja i kreativnosti. Takođe djeci je pružena izuzetno dobra podloga kada su stručni predmeti u pitanju i na taj način omogućeno im je da na svom fakultetu ostvare izuzetno dobar uspjeh.

Drago mi je što je moje dijete pohađalo ovu školu jer je stekla ogromno znanje u svakom segmentu.

Bećirović Šida


Ekonomska škola u JU MSŠ Čelić


Ekonomska škola, u Mješovitoj srednjoj školi Čelić, postoji od njenog osnivanja. Stručno nastavno osoblje i savremena opremljenost kabineta za praktičnu i stručno teorijsku nastavu pružaju osnov za kvalitetno obrazovanje u ovoj školi. Nastavu realizujemo po modularnim nastavnim planovima i programima, koji su urađeni kroz projekte Evropske unije (EUVET) i kao takvi priznati su i izvan granica Bosne i Hercegovine. Modularni nastavni plan i program naglasak stavlja na primjenu stečenih stručnih znanja kroz veći broj časova praktične nastave. Simulacijom stvarnog preduzeća kroz preduzeće za vježbu učenici se suočavaju sa situacijama koje ih očekuju u realnom preduzeću, praktično primjenjuju stečena teoretska znanja radeći sa odgovarajućom dokumentacijom i sarađujući sa drugim preduzećima za vježbu iz cijele Bosne i Hercegovine. Stručna zvanja u okviru Ekonomske škole u četverogodišnjem trajanju pružaju odličan osnov za nastavak obrazovanja u ekonomskoj i pravnoj struci. Ali, iskustvo prethodnih generacija pokazuje da uspješne studente imamo i na drugim fakultetima. Tako da odluka da upišu srednju ekonomsku školu naše buduće učenike ne ograničava da visoko obrazovanje moraju nastaviti u ovoj struci, nego konačnu odluku o odabiru svog profesionalnog opredjeljenja mogu donijeti i po završetku srednje škole. Završetkom ekonomske škole učenici su osposobljeni za rad u knjigovodstvu i administraciji privatnih i javnih preduzeća i ustanova, bankama, mikrofinansijskim organizacijama, knjigovodstvenim servisima i slično. Učenici stiču potrebna znanja za izradu projekata i biznis planova, što im pruža mogućnost za pokretanje vlastitog biznisa i apliciranje projekata na javnim pozivima vladinog i nevladinog sektora. Nastavak školovanja u Mješovitoj srednjoj školi Čelić znatno smanjuje troškove školovanja za roditelje sa područja naše općine i omogućava lakše i bolje praćenje rada i ponašanja njihove djece u školi i izvan nje, što je još jedan razlog da ona bude njihov izbor. Ekonomska škola u Mješovitoj srednjoj školi Čelić je odličan temelj za nastavak školovanja, ali vam otvara i velike mogućnosti za zaposlenje i ostvarenje zarade odmah po završetku srednjoškolskog obrazovanja.


Poslovno – pravni tehničar

Osposobljen za poslove u općim i stručnim službama organa uprave i lokalne samouprave, kao i za izradu projketnih prijedloga i mini biznis planova; obavlja administrativne poslove; poznaje osnovne norme u poslovnoj korespondenciji i komunikaciji, poduzetništvu, menadžmentu, knjigovodstvu, finansijama, bankarstvu i poslovnom pravu; radi na poslovima iz područja radnih odnosa; posjeduje osnovna znanja dva svjetska jezika na nivou razmjene informacija iz kancelarijsko-administrativno-pravnih poslova

Ekonomski tehničar – Finansijsko računovodstveni smjer

Ekonomski tehničar (finansijsko-računovodstveni smjer) je široko rasprostranjeno zanimanje, jer podrazumijeva poslove koji  mogu biti zastupljeni u svakom preduzeću. To su poslovi pružanja  bankarskih, komercijalnih i marketinških usluga, rad na poslovnoj dokumentaciji kao što je: popunjavanje knjigovodstvenih dokumenata, blagajničko poslovanje, knjiženje poslovnih promjena, sastavljanje izvještaja o poslovanju, raznih obračuna itd. Svi ovi poslovi obavljaju se uz pomoć računarskih programa, što omogućava brži i efikasniji rad. Nakon sticanja diplome budući  ekonomski tehničar posao može naći u svim institucijama i preduzećima, kao što su: banke, osiguravajuća društva, policija, sud, obrazovne ustanove, u turističkim preduzećima, u ugostiteljstvu itd, te su sposobni za osnivanje i vlastitog preduzeća.Medicinska škola u JU MSŠ Čelić


Naša škola već petu godinu za redom s ponosom nudi jedno od najatraktivnijih zanimanja na tržištu rada. Radi se o zanimanju medicinska sestra – tehničar. Uslovi koje nudimo su na zavidnom nivou jer je za izgradnju aneksa Medicinske škole i nabavku opreme uložen ogroman novac. Iako postoji ogromno interesovanje za ovo zanimanje prošle godine upisali smo samo 15 učenika koji zadovoljavaju uslove Pravilnika o kriterijima za upis učenika u prvi razred srednjih škola na području Tuzlanskog kantona. Naime, prema pomenutom Pravilniku za upis Medicinske škole potrebno je ostvariti najmanje 70 bodova u svim upisnim rokovima. To u prevodu znači da Medicinsku školu mogu upisati samo odlični učenici sa boljim prosjekom ocjena. S druge strane ovo je odlična informacija za odlične učenike jer mjesta u medicinskoj školi zasigurno ima. Ovo je zaista rijedak slučaj u drugim školama jer je zanimanje medicinska – sestra tehničar, možemo slobodno reći, najpopularnije zanimanje. Nažalost, mi smo mala općina sa malim brojem učenika. Ali to isto tako znači da medicinska škola u Čeliću može primiti sve učenike sa naše općine koji ispunjavaju uslove Pravilnika. Ova informacija je ohrabrujuća za sve odlične učenike sa naše općine, ali i za učenike iz susjednih općina i Brčko distrikta.Medicinska sestra – tehničar

Medicinski tehničari/ sestre pomažu pri liječenju i njegovanju bolesnih i drugih osoba kojima je potrebna zdravstvena pomoć i njega, te rade na unapređivanju i jačanju zdravlja i sprečavanju bolesti.

Zanimanje medicinska sestra – tehničar je deficitarno zanimanje a samim tim i poželjno za mlade naraštaje. S obzirom na veliku potražnju za zdravstvenim radnicima u zemlji i inostranstvu, mogućnosti za zaposlenje su raznolike. Zaposliti se mogu u bolnicama, domovima zdravlja, staračkim domovima, dječijim vrtićima, školama, i raznim ordinacijama na poslovima sestrinske njege, kako u državnom tako i u privatnom sektoru. 

Tokom školovanja medicinska sestra stječe znanja iz humanističkih, društvenih i prirodnih znanosti, te znanja s područja zdravstvene njege. Za razumijevanje zdravstvene njege i njezinu primjenu u praksi, tijekom školovanja mora steći potrebna medicinska znanja i znanja iz psihologije i sociologije. Medicinska sestra treba biti osoba dobrog općeg psihofizičkog stanja i izdržljivosti, otporna na stres, empatična i razvijenih komunikacijskih vještina. U radu mora biti temeljita, pouzdana, brza i sabrana pri donošenju odluka, kreativna u rješavanju problema i emotivno stabilna. Mora imati human odnos prema bolesnicima i interes za rad s ljudima.
Na linku u prilogu možete odmah saznati da li ispunjavate uslove za upis navedenog zanimanja.Dragi učenici i roditelji,
Iskreno se nadamo da ste uživali u prezentaciji naše škole i prezentaciji zanimanja za koja s razlogom možemo reći da su najatraktivnija na tržištu rada. Do upisa ostalo je malo vremena, ali sasvim dovoljno da donesete ispravnu odluku. Profesori, kao i menadžment škole u svakom trenutku stoje vam na raspolaganju za sva pitanja koja se odnose na predstojeći upis.
Molimo vas da pratite obavijesti na našoj web i facebook stranici kako ne bi propustili važne informacije o upisu. Želimo vam svako dobro i unaprijed se radujemo našem susretu.

Hasan Bešić, direktor
 • Besplatan prevoz za učenike
 • Smanjeni troškovi školovanja
 • Blizina škole
 • Ponuda najatraktivnijih zanimanja na tržištu rada
 • Pristupačnost profesora
 • Stipendiranje najboljih učenika
 • Odlični uslovi
 • Više vremena za odmor i učenje

Postavi pitanje